SHIMONO SVC1016-C 吸尘机

Công suất: 100W

Lực hút: 4000PA

Bộ lọc đạt chuẩn HEPA

Công nghệ lốc xoáy, cyclone

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化