BộchuyểnđổinhiệtđộSenecaT120

- Đầu vào: Pt100

- Output: 4-20mA

- Độ chính xác: 0.1%

- Thời gian đáp ứng: < 140ms

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化