KIMO TPL-03-200 皮托管L型(Ø3mm/ 200mm)

Diameter: Ø3 mm

Length: 200 mm

Hệ số: 1,0015 ± 0,01

Chất liệu: Inox 316 L

Dải đo: 3 đến 85 m / s

Nhiệt độ hoạt động: Từ 0 đến 600°C trong điều kiện tiêu chuẩn và lên đến 1000°C trong điều kiện tùy chọn

Áp suất tĩnh: tối đa 2 bar theo yêu cầu

Độ chính xác toàn hệ thống đo: ≥ 1% cho sự liên kết liên quan đến trục dòng chảy của chất lỏng là ± 10°C

Tiêu chuẩn: AFNOR NFX10-112. Phụ lục 77,09,14. Tiêu chuẩn này phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO 3966.


Detail

Datasheet


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化