TPS-08-2000-T KIMO PITOT TUBE TYPE S.

- Đường kính: 8mm

- Chiều dài: 2000 mm

- Cung cấp kèm sensor nhiệt độ kiểu K dài 1,5m

Detail

Datasheet

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化