KingTony2019MR 18件式 1/4"DR. 十二角套筒扳手组

cần nối: 2" , 4"

đầu tuýp: 8 , 10

đầu tuýp:4 , 4.5 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12

đầu nối lắc léo: 130mm

Tay vặn chứ T: 115mm

cần siết lực :140mm

đầu nối lắc léo :36mm

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化