Kingtony2518 MR(1/4“)18件式 六角套筒扳手组

10 Đầu tuýp: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm

2 đầu tiếp sao 8,10mm

1 Cần xiết tự động 140mm

1 Cần đảo chiều 130mm

1 Cần lắc léo 38mm

1 Cần nối 100mm

1 Cần nối ngắn 50mm

1 Cần chữ T 115mm

Kích thước: 198 x 105 x 32 mm


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化