Kingtony30117MR 7件式 起子组

Thông số kỹ thuật

- 2 vít bake 1.0mm x 80mm, 2.0mm x 100mm

- 5 vít dẹp 3.0mm x 75mm, 4.0mm x 100mm, 5.5mm x 125mm, 6.5mm x 150mm, 8.0mm x 175mm


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化