KINGTONY 4526MR04 六角套筒扳手組

18 đầu tuýp lục giác 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm

2 cần nối

cần xiết đảo chiều

1 xiết tự động

1 đầu lắc léo

1 cần chữ T

Kích thước: 445 x 187 x 50mm


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化