KINGTONY 5032CR 39件1/4和3/8英寸扳手套装

1 cần xiết 8''

1 đầu nối dài 3''

1 tay cầm 6''

1 đầu chuyển 3/8''FX1/4''M

1 đầu típ 12 góc 20.8mm

18 chi tiết 1/4'':

4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm

1/2'', 7/16'', 3/8'', 11/32'', 5/16'', f9/32'', 1/4'', 7/32'', 3/16''

16 chi tiết 3/8'':

 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19mm

3/4'', 11/16'', 5/8'', 9/16'', 1/2'', 7/16'', 3/8''

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化