KINGTONY 9BA-11 10件式斜型培林安装器

Hãng sản xuất:Kingtony

Model: 9BA11

Xuất xứ: Đài Loan


Dùng để siết lắp hoặc tháo vòng bi

ngoài ra có thể gá đóng

kích thước vòng bi

39.5, 44.5, 50, 59, 63, 65, 72, 76, 81 mm

    + 1.555"/39.5mm

    + 1.752"/44.5mm

    + 1.968"50mm

    + 2.322"/59mm

    + 2.480"/63mm

    + 2.559"/65mm

    + 2.834"/72mm

    + 2.992"/76mm.

    + 3.189"/81mm.


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化