emin

Kingtony 7件土墩组合9CF-107

 • 制造商: KINGTONY
  Model: 9CF-107
  来源: Taiwan
  • 报价要求 报价要求
 • Price (exclude tax) 2,754,000 VND
  Price (include tax) 3,029,400 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

+ Cục đe 9CF240: Kích thước: 58.5 x 29.1 x 121mm Trọng lượng: 1.40kg + Cục đe 9CF220: Kích thước: 58.5 x 45 x 133mm Trọng lượng: 1.63kg + Cục đe 9CF230: Kích thước: 60 x 30 x 79.3mm Trọng lượng: 1.13kg + Cục đe 9CF210: Kích thước: 69 x 64 x 42.3mm Trọng lượng: 1.38kg - Trọng lượng: 7.5kg

+ Cục đe 9CF240:

  Kích thước: 58.5 x 29.1 x 121mm

  Trọng lượng: 1.40kg

+ Cục đe 9CF220:

  Kích thước: 58.5 x 45 x 133mm

  Trọng lượng: 1.63kg

+ Cục đe 9CF230:

  Kích thước: 60 x 30 x 79.3mm

  Trọng lượng: 1.13kg

+ Cục đe 9CF210:

  Kích thước: 69 x 64 x 42.3mm

  Trọng lượng: 1.38kg

- Trọng lượng: 7.5kg


Hãng sản xuất:Kingtony

Model: 9CF-107

Xuất xứ: Đài Loan


+ Búa gò 9CF110:

 Kích thước: 98.5 x 38 x 40.5 x  325 mm

 Trọng lượng: 440g

+ Búa gò 9CF120:

 Kích thước: 97.5 x 40.6 x 39.6 x 467mm

  Trọng lượng: 467g

+ Búa gò 9CF130

  Kích thước: 141 x 40 x 325mm

  Trọng lượng: 460g

+ Cục đe 9CF240:

  Kích thước: 58.5 x 29.1 x 121mm

  Trọng lượng: 1.40kg

+ Cục đe 9CF220:

  Kích thước: 58.5 x 45 x 133mm

  Trọng lượng: 1.63kg

+ Cục đe 9CF230:

  Kích thước: 60 x 30 x 79.3mm

  Trọng lượng: 1.13kg

+ Cục đe 9CF210:

  Kích thước: 69 x 64 x 42.3mm

  Trọng lượng: 1.38kg

- Trọng lượng: 7.5kg


Chi tiết注册收新闻 - 获得优惠活动的机会