Kingtony 9CF-107 7件式 钣金锤组

+ Cục đe 9CF240: Kích thước: 58.5 x 29.1 x 121mm Trọng lượng: 1.40kg + Cục đe 9CF220: Kích thước: 58.5 x 45 x 133mm Trọng lượng: 1.63kg + Cục đe 9CF230: Kích thước: 60 x 30 x 79.3mm Trọng lượng: 1.13kg + Cục đe 9CF210: Kích thước: 69 x 64 x 42.3mm Trọng lượng: 1.38kg - Trọng lượng: 7.5kg

+ Cục đe 9CF240:

  Kích thước: 58.5 x 29.1 x 121mm

  Trọng lượng: 1.40kg

+ Cục đe 9CF220:

  Kích thước: 58.5 x 45 x 133mm

  Trọng lượng: 1.63kg

+ Cục đe 9CF230:

  Kích thước: 60 x 30 x 79.3mm

  Trọng lượng: 1.13kg

+ Cục đe 9CF210:

  Kích thước: 69 x 64 x 42.3mm

  Trọng lượng: 1.38kg

- Trọng lượng: 7.5kg


Hãng sản xuất:Kingtony

Model: 9CF-107

Xuất xứ: Đài Loan


+ Búa gò 9CF110:

 Kích thước: 98.5 x 38 x 40.5 x  325 mm

 Trọng lượng: 440g

+ Búa gò 9CF120:

 Kích thước: 97.5 x 40.6 x 39.6 x 467mm

  Trọng lượng: 467g

+ Búa gò 9CF130

  Kích thước: 141 x 40 x 325mm

  Trọng lượng: 460g

+ Cục đe 9CF240:

  Kích thước: 58.5 x 29.1 x 121mm

  Trọng lượng: 1.40kg

+ Cục đe 9CF220:

  Kích thước: 58.5 x 45 x 133mm

  Trọng lượng: 1.63kg

+ Cục đe 9CF230:

  Kích thước: 60 x 30 x 79.3mm

  Trọng lượng: 1.13kg

+ Cục đe 9CF210:

  Kích thước: 69 x 64 x 42.3mm

  Trọng lượng: 1.38kg

- Trọng lượng: 7.5kg


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化