KOCU HG-2990D带油的电动油泵

Voltage:                  6 ~ 8 bar 

Working principle: using electricity

Flow :8-12L/min

Cord Diameter: 30mm

Adapter : ½ BSP

Length :   940/37’’

Cord :            4mm

Detail

 
 
Ứng dụngchất lỏng không mang tính ăn mòn như dầu,hóa chất 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化