KONICA MINOLTA CL-200A Máy Đo Nhiệt Độ Màu

Measuring range: 0.1 to 99.990Lux,

Accuracy: Ev: ± 2% ± 1 digit

Repeatability: 0.5% + 1digit

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化