KTC B3-08插座式扳手(3/8英寸,22毫米,8尺寸)

Size: 3/8 inch
First import size: 8mm
Length: 22mm
Socket: 6 edge

Detail

 

Đầu tuýp 3/8 inch, đầu tuýp KTC Nhật loại 3/8 inch
Model: B3-08  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化