KTC B3-10 插座式扳手(3/8英寸,22毫米,10号)

Size: 3/8 inch
First import size: 10mm
Length: 22mm
Socket: 6 edge

Detail

  

Đầu tuýp 3/8 inch, đầu tuýp KTC Nhật loại 3/8 inch
Model: B3-010  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化