KTC B3-14 插座式扳手(3/8英寸,25毫米,14尺寸)

Size: 3/8 inch
First import size: 14mm
Length: 25mm
Socket: 6 edge

Detail

  

Đầu tuýp 3/8 inch, đầu tuýp KTC Nhật loại 3/8 inch
Model: B3-14  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化