KTC B3-17 插座式扳手(3/8英寸,27毫米,17尺寸)

Size: 3/8 inch
First import size: 17mm
Length: 27mm
Socket: 6 edge

Detail

  

Đầu tuýp 3/8 inch, đầu tuýp KTC Nhật loại 3/8 inch
Model: B3-17  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化