KTC MDDZ-400 塑料握把长螺丝刀(288mm x 383mm,扁平型)

Wide tip: 5.5mm
Screw length (l): 288mm
Length (L): 383mm

Detail

Tô vít dẹt dài, tô vít dẹt, tô vít KTC MDDZ-400, tô vít 2 cạnh mũi rộng 5.5mm

Tô vít 2 cạnh KTC, tô vít chỉnh chế hòa khí, tô vít dẹt dài, tô vít KTC MDDZ-400 Tô vít 2 cạnh KTC, tô vít dẹt KTC MDDZ-400, tô vít chỉnh chế hòa khí, tô vít Yamaha

 

 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化