KTC MS2-08 组合扳手(8,126mm长)

Size (S): 8
Length (L): 126mm
Weight: 28g

Detail

  


Cờ lê tròng, cờ lê tròng KTC Nhật, cờ lê đầu tròng đầu mở, cờ lê tròng với các cỡ từ 3.2 đến 46mm, cờ lê tròng KTC được sử dụng bởi Yamaha

 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化