KTC SK3686XT 维修工具套装,68件

- Bộ dụng cụ 68 chi tiết: với các dụng cụ bố trí trên 3 khay nhựa
Có 1 số dụng cụ để bên ngoài khay nhựa: như búa sắt, búa nhựa, bộ lục giác, mỏ lết.
- Bộ khay nhựa với 3 khay to và 4 khay nhỏ
Trọng lượng: 8kg
Trọn bộ bao gồm:
. Bộ đầu khẩu 3/8 inch 9 cỡ từ 8-22mm
. Bộ đầu khẩu 3/8 inch dài 4 cỡ 8 - 14mm
. Bộ đầu khẩu 3/8 inch nhỡ 4 cỡ 8 - 14mm
. Tay vặn, lắc vặn 3/8 inch: BR3E
. Đầu lắc léo 3/8 inch: BJ3, BE3-Q
. Thanh nối dài 3/8 inch: BE3-050, 075, 150
. Tròng 2 đầu gồm 7 chiếc: M5-0810,
1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 2224
. Cờ lê tròng gồm 6 chiếc: MS2-08, 10, 12, 13, 14, 17
. Tô vít 2 cạnh 3 cỡ: D1M2-5, 6, 8
. Tô vít 4 cạnh 3 cỡ: D1P2-1, 2, 3
. Tô vít ngắn: D1MS-6, D1PS-2
. Tay vặn với các mũi bits: TMDB8
. Kìm kết hợp: PJ-200
. Kìm mỏ nhọn: PSL-150
. Kìm cắt: PN1-150
. Búa sắt, búa nhựa: PH45-323, K9-6
. Bộ lục giác chữ L 9 cỡ: HL259SP
. Đĩa từ tính: YKPT-RM

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化