KTC SK36813XXA套件

Model: SK36813XXA (68 chi tiết)

Danh sách dụng cụ cầm tay của bộ dụng cụ SK36813XTA chi tiết như sau:

 Bộ đầu khẩu 3/8 inch 9 cỡ từ 8-22mm

. Bộ đầu khẩu 3/8 inch dài 4 cỡ 8 - 14mm

. Bộ đầu lục giác khẩu 3/8 inch: 4 cỡ 5-10mm

. Tay lắc vặn 3/8 inch: BR3E

. Tay vặn 3/8 inch: BS3E

. Đầu lắc léo, núm vặn 3/8 inch: BJ3, BE3-Q

. Thanh nối dài 3/8 inch: BE3-050, 075, 150

. Tròng 2 đầu gồm 7 chiếc: M5-0810,

1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 2224

. Cờ lê tròng gồm 6 chiếc:

MS2-08, 10, 12, 13, 14, 17


. Tô vít 2 cạnh 3 cỡ: D1M2-5, 6, 8

. Tô vít 4 cạnh 3 cỡ: D1P2-1, 2, 3

. Tô vít ngắn 2 cạnh và 4 cạnh: D1MS-6, D1PS-2

. Tay vặn với 6 mũi bits tô vít và lục giác: TMDB8

. Mỏ lết: WMA-250 (thay thế mã cũ WM-250)

. Kìm kết hợp: PJ-200

. Kìm mỏ nhọn: PSL-150

. Kìm cắt: PN1-150

. Búa sắt, búa nhựa: PH45-323, K9-6

. Bộ lục giác chữ L gồm 9 cỡ: HL259SP (từ 1.5 đến 10mm)

. Đĩa từ tính: YKPT-RM


Bộ khay nhựa (với 3 khay lớn, 6 khay nhỏ): SK36813XT2

Detail
Bộ dụng cụ cho xưởng Yamaha, dung cụ xưởng Yamaha, KTC  SK36813XXA, KTC SK36813XABộ dụng cụ sửa xe máy, bộ dụng cụ sửa chữa đa năng,
Dụng cụ sửa chữa, bộ đồ nghề sửa xe máy,
Bộ đồ nghề sửa xe, đồ nghề sửa xe, sửa xe máy,
Dụng cụ cơ khí cầm tay, sửa xe, sửa chữa xe máy,
Bộ dụng cụ cho trạm dịch vụ Yamaha, 
Lưu ý:
Do thay đổi mã số từ nhà Sản xuất do đó:
Xe đựng dụng cụ SK3705 được thay thế bởi: SKX3805
Tương tự,
Hộp dụng cụ SKX3206 được thay thế bởi: SKX3306
Bộ dụng cụ xe máy, bộ đồ nghề sửa chữa, KTC SK36813XTA,Khay 1: gồm các dụng cụ như:
Tô vít 2 cạnh, 4 cạnh: D1P2-1, 2, 3, D1M2-5, 6, 8
Đầu khẩu: B3-08 đến B3-22, B3L-08 đến B3L-14
Tô vít ngắn: D1PS-2, D1MS-6, TMDB8, BE3-Q, BJ3
Tay vặn, thanh nối: BR3E, BS3E, BE3-050, 075, 150
Khay 2: gồm các dụng cụ như:
Tròng 2 đầu với 7 cỡ từ M5-0810 đến M5-2224
Đầu lục giác chìm 3/8 inch: BT3-05S, 06S, 08S, 10S
Khay 3: gồm các dụng cụ như:
Kìm các loại: PJ-200, PN1-150, PSL-150
Cờ lê tròng gồm 6 cỡ từ MS2-08 đến MS2-17

Ngoài ra: các dụng cụ để bên ngoài
Búa nhựa K9-6, búa sắt PH45-323, mỏ lết WMA-250
Đĩa từ YKPT-RM, bộ lục giác chìm HL259SP
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化