KTC SK4511WM机械工具套装

Đầu khẩu 1/2 inch B4-10 đến 32
. Thanh nối dài 1/2 inch: BE4-150
. Đầu lục giác BT4-05, 06, 08, 10, 12
. Tay lắc vặn 1/2 inch: BR4E

. Tròng 2 đầu M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224
. Cờ lê mở S2-0607, 0810, 1113, 1214, 1719
. Tô vít 2 cạnh: MDD1-75, 100, 150
. Tô vít 4 cạnh: PDD1-1, 2, 3

. Mỏ lết (mã mới): WMA-250
. Kìm cơ khí SPD-175C
. Kìm kết hợp 2 lỗ: PJ-200
. Kìm cắt: PN1-150 
. Kìm nhọn: PSL-150
. Bộ lục giác chữ L gồm 9 cỡ: HL259SP
. Búa kết hợp UD6-10

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化