KTC SOP-172LL弯外卡环钳(Ф1.2,170mm长)

Length (L): 170mm
Claw dia.: Ф1.2
Weight: 200g

Detail

 

Kìm phanh SOP-171, kìm mở phanh ngoài KTC Kìm mở phanh mỏ dài, kìm mở phanh ngoài, KTC SOP-171LL
Kìm phanh ngoài mỏ cong, KTC SOP-172 Kìm phanh ngoài mỏ cong, kìm phanh KTC, KTC SOP-172LL
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化