KTC WM-250 可调扳手(263mm,0-35mm开口)

Length (L): 263mm
Opening: 0-35mm
Weight: 38
0g

Detail
Mỏ lết KTC Nhật, mỏ lết WM-150 có độ mở đến 25mm

a

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化