Lisun OSP1102 数字示波器 (双通道, 100M)

Kênh: Kênh đôi

Rộng: 100M

Tốc độ lấy mẫu: 1G

Độ phân giải dọc: 8bits

Kích thước màn hình: 7Inch = 17.78 cm

Detail

Datasheet 
 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化