Lutron WA-2017SD 多参数水质测定仪

Thông số kĩ thuật: 

 • Multi-chức năng: pH / ORP, độ dẫn / TDS, hoà tan oxy, muối.
 • Dải đo PH: 0-14,00 pH.
 •  ORP (mV): 1.999 mV.
 •  Độ dẫn điện: 200 uS / 2 mS / 20 mS / 200 mS.
 •  TDS: 200/2000 / 20.000 / 200.000 PPM.
 •  Muối: 0-12,0% muối (% trọng lượng).
 •  Oxy hoà tan: 0 đến 20,0 mg / L.
 •  ATC (bồi thường nhiệt độ tự động).
 • Giao diện máy tính RS232 / USB.
 • Kích thước 177 x 68 x 45 mm
 • Điện Tùy chọn: điện cực pH, ORP điện, thăm dò CD / TDS / SALT, đầu dò oxy hoà tan, pH ATC thăm dò (TP-07).
 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化