Matest C380 Búa thử độ cứng bê tông

Range : 10 … 70N/mm2
Spring impact energy : 2,207Nm ( 0.225mkg).
Dimensions : 330X100X100 mm
Weight : 2 Kg

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化