Maxpro MPPW 750/1500 Máy Hàn Nhiệt Ống PPR

Voltage: 220V - 240V

Operating temperature: 50 - 300  C

Power: 750W - 1,500W

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化