METALEX FK-H4816 Universal Bench Brake (609 mm)

Bending length: 609 mm (24")

Capacity mild steel: 1.6 mm (16 GA) 

Maximum deep of box: 19 mm (3/4")  

Finger width: 25/50/75/100/125/160 (1, 2, 3, 4, 5, 6")

Maximum lift of beam: 75 mm (3")

Weight: 145 kgs (320lbs)


Detail

Datasheet


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化