METROLOGY DH-9300D Thước đo độ cao đồng hồ METROLOGY-Taiwan, DH-9300D/0.01mm

Specification:

  • Range: 0-300mm
  • Accuracy: 0.01mm
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化