METROLOGY EC-9003V Thước cặp điện tử Metrology EC-9003V (0-300mm)

Range: 0-300mm
Resolution: 0.01mm
Accuracy: ± 0.02mm

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化