Mitutoyo 102-301 外径千分尺(25-50mm / 0.01mm)

Dải đo : 25-50mm
Độ chia : 0.01mm
Độ chính xác : ±2μm
Hệ đơn vị : metric

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化