MITUTOYO 112-201 Panme đo ngoài cơ khí đầu nhọn Mitutoyo 112-201 (0-25mm/ 0.01mm)

Range : 0-25mm

Resolution : 0.01mm
Accuracy : ±3µm
Tip angle : 30º
Unit : metric

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化