MITUTOYO CRYSTA-Apex S 7106 Coordinate Measuring Machine (700mm, 1000mm, 600mm)

Dải đo:

Trục X 700 mm

Trục Y 1000 mm

Trục Z 600 mm

Độ phân giải: 0.0001 mm (0.1 μm)

Phương pháp dẫn hướng: Vòng bi khí trên mỗi trục

Tốc độ:

- CHẾ ĐỘ CNC: Tốc độ truyền động 8 - 300mm/s;  tốc độ tối đa: 519 mm/s

- CHẾ ĐỘ J/S: 0 - 80mm/s(tốc độ cao); 0 - 3mm/s (Tốc độ thấp); 0.05 mm/s (J/S Mode: tốc độ tinh)

Tốc độ đo tối đa: 8 mm/s

Tốc độ gia tốc tối đa: mỗi trục: 1,333 mm/s2, gia tốc kết hợp tối đa: 2,309 mm/s2

Phôi

- Chiều cao tối đa: 800 mm

- Trọng lượng tối đa: 1000 kg

Trọng lượng (bao gồm thiết bị điều khiển và bệ lắp đặt): 1951 kg

Cấp khí:

- Áp suất CMM: 0.4MPa

- Mức tiêu thụ: 60 L/phút trong điều kiện bình thường (cấp khí: 120 L/phút)


Detail

Datasheet

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化