MITUTOYO CRYSTA-Apex EX 123010R 坐标测量机 (1200mm, 3000mm, 960mm)

Dải đo:

Trục X 1200mm

Trục Y 3000mm

Trục Z 960mm

Tốc độ:

- CHẾ ĐỘ CNC: Tốc độ truyền động 8 - 300mm/s; Tốc độ đo 1 - 5mm/s

- CHẾ ĐỘ J/S: 0 - 80mm/s(tốc độ cao); 0 - 3mm/s (Tốc độ thấp);  0 - 3mm/s (Tốc độ chạm)

Tăng tốc truyền động: 375mm/s²

Độ phân giải: 0.0001mm

Phương pháp dẫn hướng: Vòng bi khí trên mỗi trục

Phôi

- Chiều cao tối đa: 1160mm

- Trọng lượng tối đa: 3000kg

Trọng lượng (bao gồm thiết bị điều khiển và bệ lắp đặt): 9110kg

Cấp khí:

- Áp suất CMM: 0.4MPa REVO: 0.5MPa

- Mức tiêu thụ: 150 L/phút trong điều kiện bình thường (cấp khí: 230 L/phút),0.6MPa trở lên


Detail

Datasheet

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化