Mitutoyo 515-555 测量仪器和测量尺(0-300mm)

Dải đo : 0-300mm

Độ chính xác từng khối  : +/- 5.0 um

Độ tương đồng các khối : 2.0 um

Phù hợp với việc kiểm tra các thước cặp và thước đo chiều cao. 

Trọng lượng : 4 kg

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化