MOORE&Wright MW172-01D 数字深度计

High measure, measure the depth

Measuring range 0-550mm

resolution range 0.01mm

Detail

tuỳ thuộc vào độ sâu cần đo mà ngườ sử dụng nối thanh nối cần đo vào

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化