Mountz 120683 套筒头电源头 1/8 x 1 15/16"

Số lượng đóng gói: 1

Kích thước đầu lục giác: 1/8"

Kích thước vít hãm: 1/4

Chiều dài: 1 15/16"


Details

Datasheet 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化