Opsytec Dr.Grobel Gold-300 mm Integratging spheres Gold (∅300 mm, 0.7-20 µm)

Đường kính: 300 mm

Phủ: Vàng

Bước sóng: Vàng 0.7 - 20 µm

Cổng: 2 (tiêu chuẩn)

Màng ngăn: 1 (tiêu chuẩn)

Options

ánh sáng trong

thêm cổng

folding half-spheres


Phụ kiện

Light traps

Máy đo bức xạ

Máy đo quang phổ

Giắc cắm cổng

Van giảm tốc cổng

Detail

Datasheet


Features

• Specialized in customer-specific production

• Diameter of 25 mm to 2.5 m

• Barium sulfate, gold, and PTFE coatings to choose from

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化