PROSKIT MT-7051N Đồng hồ test cable Pro'skit MT-7051N

Kiểm tra RJ45 TIA568A / B (AT & T 258A), 10 Base-T, Token ring, RJ-11 / RJ-12 USOC và cáp đồng trục BNC..

Tự động kiểm tra cáp cho tính liên tục, ngắn mạch, mạch mở và vượt qua cặp dây.

Cổng cáp đồng trục xác định điều kiện cáp bao gồm ngắn mạch, lá chắn sẽ mở ra và phá vỡ trung tâm chỉ huy.

Đơn vị chính và từ xa cho phép một thử nghiệm người.

Kiểm tra tình trang dây cable cho tính liên tục, ngắn mạch, mở mạch, dây không kết nối, chéo dây với 9 tông âm thanh khác nhau để lựa chọn sử dụng thuận tiện trong điều kiện môi trường khác nhau.

 Sử dụng cho tất cả các cài đặt và bảo trì các lĩnh vực viễn thông, mạng, truyền hình cáp và các thiết bị khác.

Cáp không bao gồm

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化