SCHNEIDER EZ9F34120 Schneider

- Số cực: 1 Pha
- Dòng định mức: 20A
- Dòng cắt ngắn mạch: 4.5KA
- (V): AC 230V 50/60Hz

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化