Shinwa 13005 THƯỚC LÁ SHINWA 13005 (150mm)

Specification:
Range: 150 mm
Width: 15 mm
Thickness: 0.5 mm

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化