SATO SK-270WP Thermometer (-55~300°C)

- Nhiệt kế điện tử, loại kín nước (water proof), màn

hình số tinh thể lỏng

- Thang hiển thị:  -55...300°C,Độ đọc được: 0,1°C

- Chính xác máy: ±(0,1°C +1 số) tại -40 đến 200°C

 ±5 số tại thang đo khác ( khi nhiệt độ môi trường

từ 0 đến  40°C)

- Loại đầu do thermistor

- Tốc độ cập nhật số đo 0.5 đến 1 giây 

- Chức năng HOLD, giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ

nhất, HACCP ( nhiệt độ/thời gian), tự động tắt, 

mức pin thấp, chuông báo  buzzer ( khoảng 70 dB),

Hold, Max, Min, báo yếu pin. 

- Sử dụng pin 2 x pin AAA (khoảng 1000 giờ).

- Kích thước W70 x H171 x D40mm. Nặng 155g

(bao gồm pin).

Cung cấp với đầu dò đầu dò S270WP-01 (thang đo

-40..+250°C, L100mm, 0.7m cáp)


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化