TENSE FKV-14相故障继电器具有相序

- Working Voltage : 3x380V + N

- Working Frequency: 50/60Hz

- Contact: 5A/250V AC (Resistive Load)

- Tolerance: ~30% 

- PTC opening: 1600Ω- 2000Ω

- PTC Closing: 1000Ω- 1400Ω

- Mounting: Din railDetail

Manual 


//cdn.nhanh.vn/cdn/store1/32150/psCT/20180828/8801106/Phase_Sequence__Motor__Protection_Relay_FKV_14_(fkv_14_14p).png
//cdn.nhanh.vn/cdn/store1/32150/psCT/20180828/8801106/Phase_Sequence__Motor__Protection_Relay_FKV_14_(fkv_14_14p_2).png

//cdn.nhanh.vn/cdn/store1/32150/psCT/20180828/8801106/Phase_Sequence__Motor__Protection_Relay_FKV_14_(fkv_14).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store1/32150/psCT/20180828/8801106/Phase_Sequence__Motor__Protection_Relay_FKV_14_(fkv_14_2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store1/32150/psCT/20180828/8801106/Phase_Sequence__Motor__Protection_Relay_FKV_14_(fkv_14_3).jpg

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化