emin

Bộgiaotiếpmáytính(Dùngchotesto174Tvàtesto174H)

 • 制造商: TESTO
  Model: 0572 0500
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

Dùng để trao đổi dữ liệu và chương trình giữa Testo 174H (hoặc 174T) và máy tính thông qua giao tiếp USB

Code đặt hàng:  0572 0500

详细注册收新闻 - 获得优惠活动的机会