TMYTEK BB-ONE-BP00B-284A 光柱控制箱 BBox™ One 5G (16 RF port, 28 GHz)

Frequency: 26.5 - 29.5 GHz

RF Channels: 4 x 4

Phi-A Tx/Rx Gain: 8 - 12 / 0 - 4 dB

Phi-A Phase Shifting Range: 360 deg

System Tx/Rx Gain: 36 / 28 dB

Beam Steering Range (V): ±45 deg

Beam Steering Range (H): ±45 deg

Dimensions (mm): 153.8 x 80 x 80


Details

Video


Datasheet

Picture

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化