TOA-DKK WQC-24 多参数组合便携式水质分析仪

-Measurement method:

 +pH: Glass electrode method

 +ORP: Platium electrode

 +Turbidity: 90℃ light scattering method

 +Conductivity: AC 4 electrode method

 +Salinity: Conversion from Conductivity

 +TDS: Conversion from Conductivity

 +DO: Membrane type polarographic method

 +Temp.: Anti Platium Membrane

 +Seawater Specific Gravity: Conversion from Conductivity

 +Water Depth: Pressure Sensor Membrane

-Display: LCD Digital

-Display range:

 +pH: 0.00 ~ 14.00pH

 +ORP: -2000 ~ 2000 mV

 +Turbidity: 0.0~80.0 NTU (mg/L), 0~800 NTU (mg/L), (Switch: Auto / Manual)

 +Conductivity: 

   0.0 mS/m~10S/m

   0.0~100.0mS/m

   0.000~1.000 mS/m

   0.00~10.00 mS/m

Option: Auto / Manual

 +Salinity: 0.00~4.00% (NaCl) / 0.00~40.00 (PSS)

 +TDS: 0~100.0 g/L

 +DO: 0 ~ -20.00mg/L - 0~200%

 +Seawater Specific Gravity: 0.0~50.0σ t

 +Water Depth: 0.0~100.0m

 +Temp.: -5~55℃

-Repeatability (main body):

 +pH: +/- 0.05 pH

 +ORP: +/- 5 mV

 +Turbidity: +/- 3 % FS

 +Conductivity: +/- 1 % FS

 +Salinity: +/- 0.1 % +/- 1

 +TDS: +/- 2g/L

 +DO: +/- 0.1 mg/L / +/- 1 %

 +Seawater Specific Gravity: +/- 0.1 σt

 +Water Depth: +/- 0.1 m

 +Temp.: +/- 0.25 deg C

-Calibration:

 +Turbidity: Zero & span calibration

 +Conductivity: Calibration is possible

 +Salinity: Calibration is possible

 +TDS: Calibration is possible

 +DO: Zero & span calibration

 +Seawater Specific Gravity: Calibration is possible

 +Water Depth: Calibration is possible

 +Temp.: Calibration is possible

-Waterproof Construction: IP67 (JIS C 0920) Immersion proof (assuming cable is connected)

-RS-232C: Standard feature (non isolated when using with printer or GPS unit)

-Analog Output (common): DC 0~1V, 3 points non-isolated:

channels 1 & 2: outputs two selected parameters, 

channel 3: outputs the conductivity range

-Open Collector Output (common): Alarm output: 1 point, DC 36V, 100mA or less

Measurement timing output: 1 point, DC 36V, 100mA or less

-Power Source: 2 x AA size dry batteries or exclusive AC adapter (option)

-Outline Dimensions (excluding projections): Approx. 187.5 (L) x 37.5 (H) x 75 (W) mm

-Weight (excluding batteries): Approx. 320g

-Operating Temperature Range: 0~50 deg C

-Inluding:

+ Main unit

+ Sensor: WMS-24

+ AA Battery (5pcs)

+ Neutral phosphate standard solution pH6.86 (500mL): 143F192

+ Phtalate standard solution pH4.01 (500mL): 143F191

+ pH replacement liquid junction part: 678458K

+ Reference sensor gel liquid (50mL): 143F234

+ DO sensor diaphragm set: 6789790K (2 pcs)

+ DO sensor electrolyte (50mL): 143A040

+ Special tool (Wrench, Driver): 67658000 (Wrench), 67826300 (Driver)

+ Calibration cup: 67659900 (2pcs)

+ Silicon grease: 141D002

+ Soft case (Shoulder belt): 6787140K

+ Connection cable (2m): 6801640K

+ Manual


Detail

-Tính năng:

+ Lưu trữ dữ liệu trong 35 ngày

+ Có khả năng đo tới 11 chỉ tiêu

+ Có khả năng đo ở độ sâu 100m

+ Giao diện GPS

+ Giao diện PC và thu thập dữ liệu

Các hạng mục đo lường:

pH, độ đục, độ dẫn điện, độ mặn, nhiệt độ, DO, trọng lực nước biển, ORP, độ sâu của nước.

Ứng dụng: Dùng để đo chất lượng nước ở sông ở sông, hồ, đập, nhà máy, công trình.

Datasheet


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化