TOA-DKK WQC-30 便携式多项目水质分析仪

-Parameter: pH, Conductivity, Turbidity, Temperature, Salinity, DO(optional)

-Measurement method:

 +pH: Glass electrode method

 +Temp.: Thermistor resistor method

 +Turbidity: 90℃ light scattering method

 +Conductivity: AC 4 electrode method

 +Salinity: Conversion from Conductivity

 +DO(optional): Membrane type polarographic method

-Measurement range:

 +pH: pH0.00 ~ pH14.00

 +Temp.: 0.0 ~ 50.0℃

 +Turbidity:

  0.0 ~ 80.0 NTU(mg/L)

  0 ~ 800 NTU(mg/L)

  Range switch::Automatic/Manual

 +Conductivity: 0.0 mS/m ~ 10.00 S/m

  Range switch::Automatic/Manual

 +Salinity: 0.00~4.00% (NaCl) / 0.00~40.00(PSS)

 +DO(optional): 0.00~20.00 mg/L / 0~200 %

-Display range:

 +pH: pH-2.00 ~ pH16.00

 +Temp.: -5.0 ~ 110.0℃

 +Turbidity: 

  0.0 ~ 88.0 NTU(mg/L)

  0 ~ 880 NTU(mg/L)

 +Conductivity:

  0.0 ~ 202.0 mS/m

  0.000 ~ 2.020 S/m

  0.00 ~ 20.20 S/m

 +Salinity: 0.00~4.04% (NaCl) / 0.00~40.40(PSS)

 +DO(optional): 0.00 ~ 22.00 mg/L / 0 ~ 220 %

-Repeatability:

 +pH: Within ±0.05 pH

 +Temp.: Within ±0.5℃

 +Turbidity: Within ±1%(FS), Within±0.8NTU(0.0~80.0NTU), Within8NTU(0~800NTU)

 +Conductivity: Within ± 1% (FS) each range

 +Salinity: Within ± 0.04% (NaCl) / Within ± 0.42 (PSS)

 +DO(optional): Within ±0.1 mg/L / ±2 %

-Sensor depth: Within 30m(0.3MPa equivalent)

-External output: RS-232C(Non-insulated):PC or external printer EPS-P30(optional)

-Water proof(Main unit): IP67(Effective when connected to sensor and when output/input part is masked)*1m、30min immersion possible

-Guaranteed temperature: 0~45℃(0~40℃ when using optional AC adapter or external printer)

-Power source: AA battery/Nickel hydrogen battery (2) or AC adapter (7VA optional) 

-Dimensions: Main unit:Approx.68(W)×35(H)×173(D)mm  Sensor module;Approx.φ55×476mm

-Weight: Main unit:Aprox.290g(Including batteries); Sensor module(Cable length 2m):Approx.1400g

-Inluding:

+ Main unit

+ Sensor: WMS-30

+ Standard solution pH 6.86 500mL: 143F192

+ Standard solution pH 4.01 500mL: 143F191

+ Reference sensor replaceable liquid junction part: 678458K

+ Reference sensor internal get liquid (50mL): 143F235

+ Special tool (spanner): 67628000

+ Calibration beaker: 7340450K (2pcs)

+ Silicon grease: 141D002

+ AA Battery (2pcs)

+ Dummy cap (built-in sensor mounting part): 7313440K

+ ManualDetail

-Tính năng:

+ Đo đồng thời tối đa 6 chỉ tiêu

+ Có kết quả đo chính xác cao trong phép đo độ đục phạm vi nhỏ

+ Lưu trữ tới 200 điểm dữ liệu

+ Nhỏ gọn và chắc chắn

+ Khả năng mở rộng hệ thống (có thể kết nối với PC, máy in ngoài)

+ Hữu dụng khi đo chất lượng nước sông/hồ và nhà máy nước thải

Các hạng mục đo lường:

pH, độ đục, độ dẫn điện, độ mặn, nhiệt độ, DO (tùy chọn)

Ứng dụng: Dùng để độ pH, độ dẫn điện, độ đục, độ mặn, DO, nhiệt độ ở sông, hồ, đập, các nhà máy, công trình.

Datasheet


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化