VELP S10220146 BOD EVO 6位分析套装

Vật liệu: technopolymer

Công suất tiêu thụ: 2W

Nguồn cung cấp: 115 V hoặc 230 V / 50-60 Hz

Kích thước (RxCxS): 432 x 300 x 165 mm (17.0×11.8×6.5 in)

Trọng lượng: 3 Kg (6.6 lb)

Đọc giá trị mg / l (ppm) trực tiếp trên máy tính (hoặc trên màn hình)

Đo bằng đầu dò áp điện tử

Thể tích chai: 500 ml

Lưu trữ dữ liệu cho BOD5: mỗi 30 phút / 1/2/4/6/8/12/24 giờ

Lưu trữ dữ liệu cho thử nghiệm dài hơn: mỗi 2/4/6/8/12/24 giờ

BOD: tính toán dữ liệu tự động và quản lý từ BODSoft ™

Xác định BOD last : có thể

Thang đo: 90, 250, 600, 999 ppm BOD. Giá trị cao hơn sau pha loãng

Hiển thị: 3 chữ số LED

Lớp an toàn: 3 IEC 1010

Cấp bảo vệ điện tử CEI EN 60529: IP 54

Cung cấp bao gồm:

+ 01 khay KOH 6 vị trí 

+ 6 Chai thủy tinh màu tối 500ml

+ 6 Thanh khuấy từ 6×35 mm

+ 12 pin lithium  CR 2430

Detail

Datasheet

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化